Borgere

Til dig der skal i gang med et forløb hos os!

Et forløb i Job-porten.dk er et tilbud om et terapeutisk gruppeforløb kombineret med individuelle samtaler for alle jer, som er tilmeldt af jobcentret. 

I vil alle deltage i en gruppe, hvor der er ca. 12 deltagere. Vores ønske er, at I alle skal opleve at være sammen i en gruppe, og møde andre unge mennesker, som oplever at livet giver udfordringer. Det kan handle om at krav fra skole, uddannelse, job, forældre, eller at det at holde egen balance i livet.

I bliver alle tilknyttet en individuel terapeut, og vi håber, at I med tiden får en kontakt og en fortrolighed med én af os fire, som kan give jer lyst til at se på jeres udfordringer på en helt anden måde. 

Der er tavshedspligt i både gruppe og i de individuelle samtaler. Din sagsbehandler skal have en kort rapport om hver deltager efter ca. 3 måneder og når forløbet er slut efter 6 måneder. Vi vil tale med dig om hvad vi skal skrive, og dine tilføjelser vil blive skrevet ind inden en fremsendelse.

Vores ønske er, at du med tiden kommer til føle dig godt tilpas sammen med dine kursuskammerater og med os. Vi oplever os selv som åbne og glade mennesker med humor, men vi kan også være dybsindige og give plads til de følelser og tanker som fylder. 

Selv om vi er meget ældre end jer, så har vi haft vores udfordringer i livet. Vi kender selv til nogle af de udfordringer, som I kender. Det er lykkedes os at komme videre og vil nu gerne hjælpe jer til at komme til et sted, hvor I gerne vil være. Vi vil dele ud af vores erfaringer, hvis I kan bruge dem, men hele kurset handler om, hvordan I kommer videre.

Samtalerne og gruppetiden skulle gerne hjælpe dig til at:

Lære dig selv bedre at kende med ønsker, drømme og udfordringer.

Bearbejde oplevelser af ensomhed, kaos, angst, vrede, tristhed og give dig nye redskaber til at kunne noget nyt og bedre.

At lære dig at forstå dine grænser, give dig selvrespekt og selvværd; samt respekt for at andre mennesker kan vælge anderledes. 

At gøre dig god til det, du gerne vil lære i livet.

Stoppe begyndende eller for stort forbrug af hash, alkohol osv.

Vi ved, at det kan udfordre flere af jer meget, at være i en gruppe. Vi har valgt det alligevel, fordi det er god inspiration at høre hvordan andre tænker og handler, og vi ved at I stille og roligt kan vænne jer til det med vores støtte. 

Vi vil i gruppen lave lidt temaundervisning om forskellige emner, som vi alle kan blive udfordret af i livet. Det meste af tiden i gruppen vil handle om de emner, som I er optaget af og vi vil gøre vores bedste for, at I alle skal føle jer trygge og godt tilpas.

Mange af de udfordringer, som I oplever, har jeres kammerater, venner og veninder også. Nogle af emnerne kan være svære at tage hul på, fordi det kan virke pinligt, skamfuldt eller andet. Alt det kender vi godt til, og det er grunden til, at vi kalder det en terapeutisk gruppe, fordi alle kan udvikle sig. Det handler om at tage udfordringen op.

Gruppe

  • Der vil være to psykoterapeuter til stede hver gang. Dette for at sikre dynamikken og trygheden for jer alle. Vi skifter fra gang til gang, så vi alle arbejder sammen. 
  • Der afsættes 3 timer om ugen med pauser afhængigt af behov. 
  • Vi vil altid starte dagen med en kort indmelding fra alle, dernæst kan det være vi taler ud fra et tema og hører om jeres erfaringer og til sidst runder vi af, hvor alle siger lidt om hvordan dagen har været.

Fremmøde og afbud

  • Det forventes, at I alle møder op hver gang, og så selv om I oplever at have det psykisk dårligt.  
  • Skulle du alligevel være forhindret, vil du få at vide hvem du skal ringe til.

Forløbet

Forløbet over de 26 uger vil tage udgangspunkt i de otte temaer i blomsten længere nede i teksten, dog med mulighed for ændringer af temaer, hvis I har brug for noget andet. 

Et tema kører typisk over tre gange, sådan at der kan arbejdes i dybden, men også så det kan udvikles. Således er det også muligt at ændre retning.